ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

Hollow Core CPAC Hollow Core Sheet

100.00฿
86.00฿
200.00฿

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ถังส้วม 1 เมตร สูง 35 ซม.

180.00฿

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ถังส้วม 1.20 เมตร

360.00฿

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ถังส้วม 60ซม.

120.00฿

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ถังส้วม 80 ซม.

140.00฿
200.00฿
265.00฿
420.00฿
7.00฿
6.00฿

อิฐบล็อค

บล็อครูปไข่

11.00฿
18.00฿

อิฐบล็อค

บล็อคลายเมฆ

11.00฿
11.00฿

บ่อพัก

บ่อพัก 30×40

120.00฿

บ่อพัก

บ่อพัก 40×50

200.00฿