เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Skim Coat (ฉาบสีผิวเรียบ) WH01 20 กก.

  • บาร์โค้ด : 8852437502563
  • ขนาด : 32 x 10 x 65 (ซม.)
  • น้ำหนัก : 20 (กก.)
  • ปริมาตร : 20800 (ลบ.ซม.)