เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า 40 กก.

  • บาร์โค้ด : 8852437502020
  • น้ำหนัก : 40 (กก.)