อุปกรณ์ประปา

กาวทาท่อแบบหลอด SCG

อุปกรณ์ประปา

ถังดักไขมัน

อุปกรณ์ประปา

ถังเก็บน้ำ 1000ลิตร

ข้อต่อท่อ PVC

ท่อ พีวีซี (สีฟ้า)