เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่อทั่วไป

  • บาร์โค้ด : 8852437300138
  • ขนาด : 38 x 56 x 9 (ซม.)
  • น้ำหนัก : 50 (กก.)
  • ปริมาตร : 20396 (ลบ.ซม.)